line decor
line decor
 
 
 
 

 
 

OPIS EMPS STUDIJA

Uvjeti upisa na studij

Upis na sveučilišni poslijediplomski multidisciplinarni specijalistički studij Održivo upravljanje okolišem obavlja se temeljem natječaja za upis koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Studij mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski ili stručni studij s 240 ili više ECTS bodova:

  1. iz područja prirodnih, biotehničkih, tehničkih, društvenih i ekonomskih znanosti
  2. s ostalih sveučilišnih studija, uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Vijeće poslijediplomskoga multidisciplinarnoga studija za svakoga pristupnika posebno. Službeni je jezik studija EMPS engleski pa se svi obvezni i izborni kolegiji izvode na engleskom jeziku.

Trajanje studija

Sveučilišni poslijediplomski međunarodni multidisciplinarni specijalistički studij Održivo upravljanje okolišem  traje jednu i pol godinu, tj. tri semestra, što ukupno čini 90 ECTS-bodova, odnosno svaki semestar donosi ukupno 30 ECTS-bodova.

Mjesto realizacije studijskoga programa

Program sveučilišnoga poslijediplomskoga multidisciplinarnoga specijalističkoga studija izvodi se u prostorijama Poslijediplomskog središta, CAAS (Centre for Advanced Academic Studies) u Dubrovniku, za sve obvezne i većinu izbornih predmeta, u Poslijediplomskom Centru Sveučilišta u Zagrebu, za neke izborne predmete, te u Splitu
Učenje na daljinu (e-learning) također je planirano kao dio EMPS studijskoga programa.