line decor
line decor
 
 
 
 

 
 

TEMPUS

Struktura EMPS studija, nastavni plan i program predstavljaju glavnu sastavnicu Tempus projekta ”Master Programme on Environmental Management – Policy and Sustainability, JEP_19075_2004” (2005-2009).

U izvođenju sveučilišnoga poslijediplomskoga multidisciplinarnoga specijalističkoga međunarodnoga studija Održivo upravljanje okolišem sudjeluje Sveučilište u Zagrebu. Koordinatorica TEMPUS projekta je dr.sc. Natalija Koprivanac, redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu a  grantholder TEMPUS projekta je dr.sc. Zoltán Karácsonyi, Sveučilište u Debrecenu, Mađarska. Partneri TEMPUS projekta su i Sveučilište u Splitu - dr. sc. Roko Andričević, redoviti profesor, prorektor, Veleučilište u Dublinu (UCD), Irska - dr. sc. John D. Fry, viši predavač i Sveučilište u Ateni (NTUA), Grčka - dr. sc. Maria Giaoutzi, profesorica.