line decor
line decor
 
 
 
 

 
 

ZAŠTO STUDIRATI EMPS?

Osnovni je razlog pokretanja sveučilišnoga poslijediplomskoga multidisciplinarnoga međunarodnoga specijalističkoga studija Održivo upravljanje okolišem sve veća potreba za obrazovanjem stručnjaka koji će biti sposobni sagledati nastale probleme u okolišu na multidisciplinaran i interdisciplinaran način. Također, stručnjaci obrazovani na ovaj način bit će u mogućnosti ponuditi odgovarajuća rješenja za praćenje i očuvanje kvalitete okoliša, zbrinjavanje različitih vrsta onečišćenja odnosno upravljati okolišem na optimalan i učinkovit način. Glavni su izazovi 21. stoljeća zaštita okoliša, pravilno gospodarenje prirodnim resursima, općim prirodnim dobrima, te sve veća upotreba obnovljivih izvora energije i obnovljivih sirovina. U vrijeme sve veće globalizacije i sve veće ugroženosti okoliša javlja se i sve veća potreba za definiranjem uvjeta koji osiguravaju održivi razvitak u svrhu pronalaženja i primjene učinkovitijih i čišćih tehnologija za proizvodnju i poboljšanje kakvoće življenja. Stoga je upravo organiziranje ovakvoga tipa sveučilišnoga multidisciplinarnoga međunarodnoga poslijediplomskoga specijalističkoga studija (EMPS) u RH odgovor koji zadovoljava nastale potrebe prema načelu održivoga razvitka, sagledavajući probleme s gospodarstvenoga, sociološkoga i ekološkoga gledišta.